Shop

Bescherm het klimaat

Bossen zijn uitermate geschikt als middel om je CO2-uitstoot tecompenseren. Ze nemen CO2 op uit de lucht en zetten dit om naarzuurstof. Om ervoor te zorgen dat de temperaturen niet te hoog oplopenen de zeespiegel te veel stijgt kunnen we er in de eerste plaats voorzorgen dat we onze huidige CO2-uitstoot drastisch verminderen maardaarnaast zullen we vooral zo snel mogelijk geheel moeten overstappenvan fossiele energie naar hernieuwbare energie. Deze overstap heeftechter tijd nodig. Om onszelf die extra tijd te geven, kanCO2-compensatie een rol spelen. Door uitstoot te voorkomen en dooreerder uitgestoten CO2 opnieuw op te laten nemen.

In plaats van alleen te compenseren voor iets specifieks zoals vervoer, kunt u bij Renewable Energy uw gehele jaarlijkse CO2-uitstoot compenseren. Inclusief uw indirecte uitstoot door voedsel, producten en wonen. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden komt die totale uitstoot neer 23 ton CO2, grofweg 10 ton per persoon. Reken hier uw CO2-uitstoot uit via de test van Milieu Centraal.

Vanuit de Greendeal CO2-emissiefactoren zijn standaard-emissiefactoren vastgesteld. Deze lijst biedt ons een goede basis om de CO2-voetafdruk van activiteiten op te stellen en te vergelijken. Ieder jaar wordt deze lijst geactualiseerd door een breed panel van experts op basis van de meest recente inzichten. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

JOIN THE MOVEMENT

Toont alle 4 resultaten