7 mei 2019

Expertises

Renewable Energy™ als adviserende rol in groene oplossingen

In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatbeleid, moet u als gebouweigenaar of -gebruiker de CO2-uitstoot en het energieverbruik van uw gebouwen drastisch terugbrengen. Dit levert uw organisatie op termijn kostenbesparingen op, maar vraagt eerst om een investering. Hoe maakt u de juiste keuzes? Renewable Energy™ biedt verschillende oplossingen voor het transformeren, opslaan en distribueren van duurzame elektrische energie. Wij adviseren bedrijven en organisaties in de gebouwde omgeving bij het nemen van de juiste maatregelen om energie te besparen en energie duurzaam te produceren. In Nederland moeten kantoren vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben en vanaf 2030 minimaal energielabel A. Niet alle eigenaren en huurders zijn hiervan op de hoogte. Als een kantoorpand niet op tijd is verduurzaamd, is er straks geen huurder meer voor te vinden of mag het pand zelfs niet meer ingezet worden als kantoorruimte. Dat heeft grote invloed op de waarde van het gebouw. Wij adviseren u graag welke duurzame producten en diensten van nut kunnen zijn voor uw onderneming. Door onze ervaringen en kennis weten wij precies wat wel en niet helpt voor uw bedrijf. Wij kijken samen met u wat de doelen zijn en hoe wij deze het beste kunnen realiseren.

Wetchecker Energiebesparing

Renewable Energy™ helpt u graag om te voldoen aan het wettelijk kader. Om te weten onder welke wetten u valt raden wij u aan om de wetchecker uit te voeren.

Duurzamheid wordt realiteit

Al onze diensten zijn gericht op het inzichtelijk maken en uitvoeren van de erkende maatregelen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Wilt u energie besparen en boetes voorkomen dan kunnen onze adviseurs u daarbij helpen. Onze consultants zijn gecertificeerd in energielabels voor utiliteitsgebouwen (EPA-U) en kunnen u helpen bij het maken en verbeteren van het energielabel.

Analyseren

  • Met behulp van sensoren bepalen we het energieverbruik van uw gebouw en potentiële prestaties.
  • Kwantificeerbare CO2-emissiereductie met de mogelijkheid om CO2 neutraal te worden.

Toepassen

  • All electric is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit. De elektriciteit wordt waar mogelijk op of rond het gebouw zelf opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Elektrische warmtepompen en infraroodpanelen verwarmen vervolgens het water en de ruimtes. Als er te weinig elektriciteit is opgewekt dan gebruiken all electric-gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet.
  • Zonne-energie maakt een significant deel uit van de toekomstige duurzame energiemix. Grootschalige zonne-energie (PV) is rendabel op grote daken, zowel agrarische als industriële.
  • Minder zonnepanelen. Snellere installatie. Lagere kosten. Onze hele aanpak van gebouwen vermindert eerst uw totale energievraag, zodat u uiteindelijk alleen de panelen installeert die u nodig hebt.
  • Het energienetwerk wordt steeds duurzamer en meer gedecentraliseerd. Industriële oplossingen voor energieopslag zijn een onvermijdelijke voorwaarde voor een goed functionerend en duurzaam elektriciteitsnetwerk. Het tijdelijk opslaan van energie is dé sleutel om op de meest efficiënte manier om te gaan met duurzaam opgewekte elektriciteit. Zo wordt zonne- of windenergie opgeslagen op momenten dat veel kan worden opgewekt en juist gebruikt wanneer veel elektriciteit wordt verbruikt of wanneer het rendement op terugleveren van stroom het hoogst is.
  • Wij helpen u graag in het complexe vraagstuk van het optimale warmtepomp systeem.
  • Waterstof kan met behulp van elektriciteit gemaakt worden uit water, dit proces heet elektrolyse. Bij het verbranden van waterstof ontstaat warmte zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. Als je voor het produceren van waterstof de elektriciteit gebruikt die duurzaam is opgewekt krijg je een CO2-neutrale energiebron.
  • Wij brengen eerst de CO₂-uitstoot van uw bedrijfsvoering, producten of diensten in kaart. Vervolgens ontvangt u advies op maat om uw uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Dit levert direct een besparing op in uw uitgaven. De uitstoot die u niet kunt reduceren kunt u compenseren met certificaten uit klimaatprojecten.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

In 2020 wordt de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving en de methodiek en dus ook de uitgangspunten voor de SDE+ zodanig worden uitgebreid dat deze ook toepasbaar zijn voor een breder palet aan CO2-reducerende categorieën.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie.

Heeft ook uw bedrijf een duurzame wens? Dan is er vaak veel expertise nodig om deze in te vullen. Wij helpen u graag om van duurzaamheid realiteit te maken met een advies op maat!