7 mei 2019

Diensten

Het is evident dat innovatieve schone technologie op grote schaal moet worden ingezet. Met onze Amsterdamse Cleantech Startup: Renewable Energy technologies™ willen we daar een herkenbare bijdrage aan leveren. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatbeleid, moet u als gebouweigenaar of -gebruiker de CO2-uitstoot en het energieverbruik van uw gebouwen drastisch terugbrengen. Dit levert uw organisatie op termijn kostenbesparingen op, maar vraagt eerst om een investering. Hoe maakt u de juiste keuzes?

Renewable Energy™ is de versneller en verbinder op weg naar 100% hernieuwbare energie. Samen met onze partners en klanten maken we groene keuzes. Wij helpen met besparen en met zelf opwekken van energie. Dat doen we door slimme producten en diensten en duurzame oplossingen eenvoudig en lokaal beschikbaar te maken. We zien een veranderende, uitdagende wereld. Een wereld waar energie essentieel is maar die worstelt om de gevolgen van het gebruik ervan het hoofd te bieden. Een wereld waarin het klimaat verandert, luchtkwaliteit een cruciaal gezondheidsprobleem voor miljoenen mensen is en waar nu actie nodig is. Maar hoewel klimaatverandering grote uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook enorme kansen. Wij geloven dat duurzame ondernemers de continuïteit van een gezond milieu en de samenleving het beste kunnen waarborgen. We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk én levert ons veel voordelen op. Met al een paar kleine inspanningen verkleint ook u uw ecologische voetafdruk, en zorgt u er dus voor dat uw omgeving weer een stukje groener wordt.

Zonnepanelen

Renewable Energy Technologies™ werkt als professionele partner met eigenaren van gebouwen die geschikt zijn voor de opwekking van zonne-energie. Wij nemen onze partners al het werk uit handen en verzorgen, samen met leveranciers van goederen en diensten, distributeurs van energie, overheden en financiers van zowel risicodragend als vreemd vermogen, het hele proces. Per 10.000 m2 bruikbaar dakoppervlak kan 950.000 kWh per jaar worden opgewekt. Dit is groene stroom voor circa 275 huishoudens en staat gelijk aan een CO2 besparing van 542 ton per jaar.

Energie-Audits

Wij adviseren bij energiebesparing en duurzaamheidsvraagstukken en treden op als uw energiemanager. Wij voeren onafhankelijk energie-audits uit en beoordelen de efficiency en kosten van uw energievoorzieningen. Wij organiseren en begeleiden de uitvoering van energiebesparende maatregelen of duurzame opwekking.

Sustainable Plan

Het Renewable Energy™ Sustainable Plan vormt een gedetailleerde aanpak voor de manier waarop we duurzame groei voor onze klanten willen bereiken zonder u doel en visie uit het oog te verliezen, zo willen we meehelpen om het bedrijfsmodel in het algemeen te hervormen. We doen dit door in bredere zin als katalysatoren voor verandering op te treden, door anderen samen te brengen en aan te zetten tot een vooruitstrevende discussie, en door deel uit te maken van partnerschappen om op grote schaal een positieve invloed uit te oefenen op zowel zakelijk als sociaal vlak en op het milieu.

CO2-uitstoot compenseren

Wij brengen eerst de CO₂-uitstoot van uw bedrijfsvoering, producten of diensten in kaart. Vervolgens ontvangt u advies op maat om uw uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Dit levert direct een besparing op in uw uitgaven. De uitstoot die u niet kunt reduceren kunt u compenseren met obligaties uit klimaatprojecten. De projecten zijn Gold Standard of VCS Standard gecertificeerd en geven de garantie dat de klimaatprojecten jaarlijks nauwkeurig worden gemonitord en gecontroleerd.

IoT-apparaten

Wij zijn baanbrekend met het implementeren van een sterk geïntegreerd netwerk van IoT-apparaten die op naadloze wijze een brug slaan tussen de systemen van gebouwen en huurders. We hebben Renewable Energy™ opgericht omdat we weten dat de bebouwde omgeving deel van de oplossing kan en moet zijn. Hiermee lanceert RET™ een product dat de moderne werkplek zal omvormen tot de drijvende kracht achter welzijn, duurzaamheid en innovatie.