Changing the World with Renewable Energy for Sustainable Tomorrow

SAFER, SMARTER, GREENER

Renewable Energy™ als adviserende rol in groene oplossingen. Het is nu aanzienlijk winstgevend voor bedrijven om prioriteit te geven aan het verminderen van de CO2-uitstoot - en met Renewable Energy Technologies™ hebben we zowel de middelen als de motivatie om een ​​katalysator te zijn voor verandering. Door verbinding met elkaar en de durf om onszelf en elkaar opnieuw uit te vinden, kunnen we vernieuwen. Samen brengen we een duurzame toekomst dichterbij.
Ga naar CO2 Compenseren

CO2 Compenseren

Indien gewenst kan Renewable Energy Technologies™ de CO₂-uitstoot van uw bedrijfsvoering, producten of diensten in kaart brengen. Vervolgens ontvangt u advies op maat om uw uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Dit levert direct een besparing op in uw uitgaven. De uitstoot die u niet kunt reduceren kunt u compenseren met certificaten uit klimaatprojecten. De projecten zijn Gold Standard of VCS Standard gecertificeerd en geven de garantie dat de klimaatprojecten jaarlijks nauwkeurig worden gemonitord en gecontroleerd.

Ga naar Doneer 500 bomen

Doneer 500 bomen

Renewable Energy™ richt zich specifiek op het behoud van bedreigde habitats door middel van grondbeheer. In samenwerking met partnerorganisaties over de hele wereld financiert Renewable Energy™ de aankoop of de huur van bedreigd land om natuurreservaten te creëren, die zowel habitats als hun dieren in het wild beschermen. Zodra het land onder beheer van de Renewable Energy™-partners staat, worden opties onderzocht om ontbost land en gedegradeerde habitat te herstellen en eerder gefragmenteerde bospartijen opnieuw aan te sluiten.

Ga naar CO2-partner

CO2-partner

Renewable Energy™ werkt graag met u samen om de wereld te verduurzamen. Via onze gecertificeerde bosprojecten kan de CO2-uitstoot van uw bedrijf aantoonbaar gecompenseerd worden. Wij vragen van onze partners een minimale compensatie van 775 euro per jaar. In ruil daarvoor zorgen we voor vastlegging van de uitstoot in onze duurzame bosprojecten in het buitenland. Daarom kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u samen met ons het verschil maken?

Ga naar Sustainable Plan

Sustainable Plan

Het Renewable Energy™ Sustainable Plan vormt een gedetailleerde aanpak voor de manier waarop we duurzame groei voor onze klanten willen bereiken zonder u doel en visie uit het oog te verliezen, zo willen we meehelpen om het bedrijfsmodel in het algemeen te hervormen. We doen dit door in bredere zin als katalysatoren voor verandering op te treden, door anderen samen te brengen en aan te zetten tot een vooruitstrevende discussie, en door deel uit te maken van partnerschappen om op grote schaal een positieve invloed uit te oefenen op zowel zakelijk als sociaal vlak en op het milieu.

CO2 compenseren, betrouwbaar en gecertificeerd

Renewable Energy Technologies™

Why green technology gives us hope
Return on Involvement wordt minstens zo belangrijk als Return on Investment

We zien een veranderende, uitdagende wereld. Een wereld waar energie essentieel is maar die worstelt om de gevolgen van het gebruik ervan het hoofd te bieden. Een wereld waarin het klimaat verandert, luchtkwaliteit een cruciaal gezondheidsprobleem voor miljoenen mensen is en waar nu actie nodig is. Maar hoewel klimaatverandering grote uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook enorme kansen. Wij geloven dat duurzame ondernemers de continuïteit van een gezond milieu en de samenleving het beste kunnen waarborgen. We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk én levert ons veel voordelen op. Met al een paar kleine inspanningen verkleint ook u uw ecologische voetafdruk, en zorgt u er dus voor dat uw omgeving weer een stukje groener wordt. Renewable Energy Technologies: Omdat het stoppen van klimaatverandering alleen zal gebeuren als we het gemakkelijk en winstgevend kunnen maken.

  • De meest toegankelijke manier om zelf energie op te wekken is met zonnepanelen.

  • Windenergie is een van de snelst groeiende technologieën voor hernieuwbare energie. Het gebruik neemt wereldwijd toe, deels omdat de kosten dalen.

  • Verwacht wordt dat met de ontwikkeling van tweede en derde generatie biobrandstoffen een reductie in CO2-emissie kan toenemen tot mogelijk 90%.

  • Energieopslagsysteem voor peakshaving, energiehandel, en lokaal opgewekte energie.

Bent u werkzaam als facility manager, makelaar, installateur, adviseur, bij een bouwbedrijf, woningbouwcorporatie of een ander soortgelijk bedrijf? En bent u op zoek naar een nieuwe samenwerking?

Duurzame Projecten

Wilt u ook aan de slag met het verduurzamen van uw pand? Wilt u partner worden? Neem dan contact op voor verdere informatie